Bookingkalender

Kommende kurs

Sikkerhetskurs på bane CD (Sikkerhetskurs på øvingsbane)

13. juni / Skantraf Skibåsen 25 4636 Kristiansand / 8 605,00

SKB 1 elev kl 07:30-10:30 (Sikkerhetskurs på øvingsbane)

13. juni / Kristiansand s / 1 400,00

Teorikurs klasse C (Lastebil)

13. juni / UfoSkantraf, Skibåsen 25, 4636 KRISTIANSAND S / 5 500,00

Teorikurs klasse D (Buss)

13. juni / UfoSkantraf, Skibåsen 25, 4636 KRISTIANSAND S / 5 500,00
Transportsikkerhet og føreropplæring er en samfunnsoppgave som krever stor innsats fra lærere og undervisningsarrangører. UfoSkantraf har som formål å gi denne opplæringen så effektivt som mulig og til riktig pris. Våre kontorer har veiledere med stor faglig bakgrunn som kan rettlede våre kunder. Vår hovedoppgave er å gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs på bane for tunge kjøretøyer for hele landet . Senteret har i tillegg opplæring til førerkort i alle førerkortklasser, yrkessjåførutdanning og obligatorisk etterutdanning av yrkessjåfører. Vi har kurstilbud innen på kran, anleggsmaskiner, varme arbeider, personløftere og truck Vi har ADR kurs i alle klasser samt kurs i ADR sikkerhetsrådgiver Senteret og våre samarbeidsskoler er tilsluttet Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Norges Lastebileier-Forbund.
Bookingkalender - Powered by TABS

Ta kontakt